USA MOTORS is a licensed broker for American auto auctions (Copart, IAAI, Manheim) in Armenia.

TERMS & CONDITIONS

car

Ավտոﬔքենայի ընտրություն

Անհատական մոտեցում ﬔր փորձառու մասնագետների կողﬕց ﬔքենաների ընտրության , գնագոյացման հաշվարկի և այլ ծախսերի վերաբերյալ

car

Դեպոզիտի վճարում

Նախատեսված աճուրդի գնի 15%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 500000 դրամ։ Դեպոզիտը ենթակա է վերադաձի ﬕնչև ﬔքենայի գնելը։

car

Մեքենայի պատմություն

Նախքան աճուրդի մասնակցելը Ձեր ﬔնեջերը կստուգի նախընտրած ﬔքենայի պատմությունը (autocheck , carfax)

car

Աճուրդի մասնակցություն

Ձեր ներկայությամբ կամ օնլայն տարբերակով մասնակցում ենք աճուրդին և գնում ﬔքենան պլանավորված գնով

car

Պայմանագրի կնքում

Որտեղ ամրագրվում է ﬔքենայի վերջնական արժեքը ՀՀում, վճարման 3 փուլերը, կողﬔրի իրավունքներն ու պարտականությունները

car

Inland transportation

Մեքենան աճուրդից տեղափոխվում է համապատասխան նավահանգիստ, հասնելուն պես տրամադրվում են ավտոﬔքենայի հավելյալ լուսանկարներ

car

Insurance

Նավահանգստի նկարների հիման վրա կատարվում է տեղափոխման ապահովագրություն տեղական առաջատար ապահովագրական ընկերությունների ﬕջոցով

car

Sea transportation

Ավտոﬔքենան բեռնվում է կոնտեյների ﬔջ, որի հատուկ համարի օգնությամբ կարող եք հետևել Ձեր գույքի տեղաշարժին

car

Customs clearance

Մեր մասնագետների ներկայությամբ ﬔքենան բեռնաթափվում է կոնտեյներից և մաքսազերծվում է ﬔր բրոքերական կազմակերպության ﬕջոցով

car

Հանձնում

Արդեն մաքսազերծված ﬔքենան հանձնվում է Ձեզ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա

car

Export to Russia

We help our clients to export cars to the Russian Federation at the current EEU tariff since 2020.

Car Price
Auction
Select Location

Shipping
Fuel Type
Age
Engine, cm³
Vehicle Type